Nimi: Iida (tottelee myös nimeä "Iitu" ja "Maissi")

Vuosimalli: 1989

Kotoisin Houhamereltä.

Lievästi kontrollifriikki (pakonomainen tarve sulkea keittiön kaapinovia, järjestää sanomalehdet pinoihin etc..).

Asioita, joilla voisi elää: Coca-cola.
Asioita, joilla ei voisi elää: kaalisalaatti.